Zona Râului Tur (rezervație naturală)

Zona a fost declarată sit Natura 2000  în decembrie 2007.  Se întinde pe o suprafață totală de 20.516 hectare. Acesta include rezervația naturală Râului Tur și cele două situri Natura 2000: aria de protecție specială avifaunistică Lunca Inferioară a Turului și situl de interes comunitar Râul Tur. Este o zonă naturală (păduri de foioase, pajiști, pășuni, râuri, lacuri, mlaștini, turbării, meandre, terenuri arabile și culturi) încadrată în vecinătatea albiei râului Tur. Aria protejată dispune de 14 tipuri de habitate naturale; astfel: păduri dacice de stejar și carpen; păduri de fag; păduri balcano-panonice de cer și gorun; pajiști de altitudine joasă; râuri cu maluri nămoloase. Există o mare diversitate de faună: pisică sălbatică, vidra, 9 specii de lilieci, barză neagră, acvilă țipătoare, erete de stuf, cristel de camp, țestoasa de baltă, broasca râioasă brună, broască râioasă verde, brotacul verde de copac și o mare varietate de pești dar și gândaci, scoici, fluturi.