Mănăstirea Portărița din Prilog

Este o mănăstire ortodoxă. Aici n-a existat niciodată viață monahala, dar la inițiativa cuviosului diacon Gheorghe Babuț, s-a aprobat înființarea unui schit cu obște de călugări, făcând formele necesare in acest scop. Biserica are formă de cruce cu o turlă mare pe naos. Are două intrări prin partea nordica cu uși de lemn, una la pridvor, alta la pronaos. În pronaos este situat balconul pentru cor. Pridvorul închis are două camere. Altarul este luminat de trei ferestre mari, amplasate una la răsărit respectiv una la sud și una nord. Naosul și pronaosul sunt luminate de câte două ferestre situate în partea sudică, iar pridvorul are două ferestre mai mici, una spre sud și spre la vest. Paraclisul de vară se află în partea nordică a clădirii. Are o turlă mare, deschisă pe naos. Fațadele exterioare ale mănăstirii sunt simple, tencuite în calciu. Este construită în formă de careu în care se află clopotnița, paraclisele, chiliile, trapeza, bucătăria. În mijlocul clădirii este clopotnița, iar în stânga, în sudul clădirii, este biserica mare. În schit se intră prin partea din răsărit.

<
>