Prilog

Este atestat documentar din anul 1270. Pe teritoriul satului a fost găsit în anul 1870 un depozit de materiale din bronz, iar în 1897 un nucleu din jasp, acestea datând din epoca-bronzului/neolitic. Printre obiectele găsite se enumeră 13 topoare de luptă și alte bucăți de arme.

Comuna, locuită în mare parte de oșeni, este așezată pe un deal. Mai demult, principala ocupație e sătenilor era cultura de căpșuni, însă în prezent predomină pomiculturile de meri și pruni, iar culturile de viță-de-vie sunt prezente atât pe lângă gospodării cât și înafara satului. Unul dintre produsele specifice zonei este țuica.