Oraşu Nou

Așezare

Zona Oraşu Nou se găseşte în culoarul ce leagă bazinul Transilvaniei şi Bazinul Maramureşului dintre Munţii Oaş şi Gutâi. Comuna Oraşu Nou se situează în Depresiunea Oaşului, pe valea pârâului Talna, la 37 km spre nord-est de reşedinţa judeţului, pe şoseaua DN19. Comuna cuprinde următoarele localităţi: Oraşu Nou, Oraşu Nou Vii, Prilog, Prilog Vii  şi Remetea Oaşului.

Prezentare

Așezată în frumoasa zonă a Ţării Oaşului, o depresiune întinsă, închisă de lanţurile Munţilor Gutâi şi Munţii Oaşului, de dealuri și cu ieşire la câmpie, localitatea Orașu Nou este menţionat pentru prima dată în documente din 1270, numele arătând o înfiinţare ulterioară faţă de localităţile din zonă. Tradiţiile locale susţin că satul şi-a schimbat vatra de mai multe ori şi numele face referire la locaţia mai nou ocupată. Prima localitate a Oaşului a fost posedată de familia Újvárossy, ulterior a devenit parte din domeniul Móric, după care au urmat în rândul proprietarilor familiile Báthori, Lónyai, Wesselényi. Pentru o lungă perioadă Oraşu Nou a fost centrul domeniului Oaşului, fiind menţionat ca şi oppidum în 1633. În urma ultimului atac al tătarilor, din 1717 a suferit distrugeri foarte importante.

Cu toate acestea, locul nu își pierde defel farmecul . Străbătând dealurile și câmpiile zonei ni se înfățișează în fața ochilor minunate peisaje pitorești, izvoare de ape minerale, cunoscute sub numele local "borcut". Cei care preferă drumețiile sunt așteptați de pădurile populate animale sălbatice precum căprioare, mistreți , lupi și iepuri.


Proiect realizat cu contribuţia Uniunii Europene prin PNDR.

Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.

Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.

Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.